Als kind was ik er zeker van, de wereld eindigde op het strand waar ik zandkastelen bouwde.

Maar heden is datzelfde strand het begin van een nieuw verhaal.

 

Het verhaal van Westenschouwen

 

 

 

Waarom een website over Westenschouwen

Deze website is bedoeld om de geschiedenis van Westenschouwen weer te geven. Westenschouwen het dorp wat ik al meer dan 50 jaar als mijn 2de thuis beschouw. Dit stukje Zeeland, niet groot, maar wel met een mooie geschiedenis die echter zover terug gaat tot in de Laat-Neolithische tijd, zo'n 3100 jaar voor Chr. 

 

BELANGRIJK OM TE WETEN:

Tijdens mijn jarenlange verblijf in Westenschouwen ben ik vanaf het begin geïnteresseerd geweest in alles wat er rondom mij gebeurde, veranderde en betekende. Je begint met een artikeltje te lezen of een praatje te maken met ingezetene en gaandeweg heb je een immense verzameling opgebouwd met ansichtkaarten, foto's, krantenknipsels, boeken, filmpjes, aantekeningen en wat al niet meer. Mijn eigen interesse wil ik graag met u delen maar omdat kennis niet aan komt waaien, ook niet bij mij, hoop ik dat u onderstaande goed leest en begrijpt.

Deze site zal gevuld worden met een verzameling verhalen en foto's vanuit internet, tijdschriften, citaten, kranten, boeken, eigen materiaal en gesprekken met plaatselijke bewoners. Er zijn inmiddels veel naslagwerken te vinden. Naslagwerken die veel inhoud hebben en veelal hun eigen beleving vertellen. De een wat uitgebreider dan de ander maar wel met een duidelijk verhaal. Daarom heb ik getracht om de vele items een eigen plekje te geven in samengevatte teksten.... Enkele verhalen zijn zo mooi dat ik ze zoveel mogelijk in hun originele staat heb gelaten om te voorkomen dat het uit zijn verband zou gaan vallen. Onderwerpen zijn relevant tot december 2018 (tenzij anders vermeld).

Ik wil u aan de hand van deze website gaan vertellen hoe een stukje zandbank uitgroeide tot een toeristische trekpleister. (Bronvermeldingen vindt u in het menu)


Er wordt getracht om steeds weer andere onderwerpen aan te halen. Uitgangspunt blijft wel dat het met een stukje historie te maken moet hebben. Helpt u daar aan mee? Tevens is de site is te delen via Facebook, Twitter of G+, de deelknoppen vindt u onderaan deze pagina. Het zou leuk zijn als u daaraan denkt.


Rond 1900

"De Rotonde", wat pas in 1937 een echte rotonde werd.

2012

Een heel ander beeld vanuit hetzelfde oogpunt


Korte samenvatting:

 

Dorp.

Ontstaan in het duingebied van de Kop van Schouwen. De eens bloeiende havenplaats Westenschouwen, niet te verwarren met de gemeente Westerschouwen, waarvan de al in 776 vermelde kerk archeologisch is getraceerd op een terrein tussen de Lageweg en de Westerseweg, verdween in de loop van de tijd. Dit geschiedde deels door afkalving in de stroomgeul van de Hammen en verder als gevolg van overstuiving door jonge duinen. Om verdere verstuiving tegen te gaan, heeft men vanaf 1923 grote delen van de Domaniale duinen van Schouwen beplant met dennen. De huidige bebouwing dateert voor het merendeel van na 1900.

Boerderijen.

Een mogelijk 18de-eeuwse kern en een in de lengterichting op het woonhuis aansluitende schuur hebben de boerderijen Lageweg 14 en Toledo-hoeve (Westenschouwenseweg 2). Vermoedelijk ook 18de-eeuws is het vrijstaande woonhuis van de boerderij Van Zuyenshoeve (Lageweg 5).

Woonhuizen.

Rond 1900 gebouwd zijn de eenvoudige diepe huizen Lageweg 29 en Lageweg 34, uitgevoerd met puntgevels en rozetankers. Uit het begin van de 20ste eeuw dateren verder het huis De Zeester (Lageweg 9b; circa 1910), met mansardedak en prefablateien, en de rentenierswoning Hogeweg 110 (circa 1920). Van de vanaf circa 1920 gebouwde recreatiewoningen vertonen de woningen Iris (Steenweg 14), en Dubbel Zes (Steenweg 11) expressionistische elementen. Uit circa 1930 dateren 't Meezennest (Kampweg 2) en De Plak-an, voorheen ‘De Kleine Hoeve’ (Kampweg 4; circa 1934). Het pension ‘De Zonneweelde’, voorheen ‘De Zilvermeeuw’ (Lageweg 21) dateert van 1937 en is een éénlaags pand onder een grote samengestelde kap.

Atlantikwall.

In de Domaniale bossen ten noorden van het dorp bevinden zich onderdelen van het rond 1943 door de Duitsers gebouwde bunkercomplex van het Stützpunkt Schouwen. Diverse bunkers zijn inmiddels geruimd of onder het zand verborgen. 


Wetenswaardigheden, cijfers en statistieken gemeten 2018:

Westenschouwen bestrijkt een gebied van 74 hectare (= 1km x 740 mtr), waarvan 0 hectare aan meren, sloten en andere wateren. Per vierkante kilometer wonen er gemiddeld 320 personen. In totaal wonen er in Westenschouwen 235 mensen waarvan 51,06% (120) man is en 48,94% (115) vrouw. De leeftijdscategorie 65 en ouder is met 44,7% het sterkst vertegenwoordigd.

Oppervlakte                                       74 hectare

Waarvan land:                                     74 hectare

Waarvan water:                                     0 hectare

Bevolkingsdichtheid per km²:       320 personen

Verdeling op basis van leeftijd:

00 - 14 jaar:                                            8,5%

15 - 24 jaar:                                            4,3%

25 - 45 jaar:                                            6,4%

46 - 65 jaar:                                           31,9%

65 jaar en  ouder:                               44,7%

 

Westenschouwen telt 115 huishoudens met een gemiddelde grootte van 2,0 gezinsleden. Van deze 115 huishoudens hebben er 15 kinderen en hebben 65 huishoudens geen kinderen. De resterende 40 huishoudens betreft 1-persoonshuishoudens. Met 68,1% zijn de meeste personen gehuwd. Daarnaast is 6,4% van de inwoners gescheiden en 6,4% verweduwd.

Gem. huishoudgroote:                         2 personen

Aantal huishoudens:                         115

Waarvan met kinderen:                      13%

Waarvan zonder kinderen:              56,5% 

Eenpersoonshuishoudens:              34,8%

Gehuwd:                                                68,1%

Ongehuwd:                                           19,1%

Gescheiden:                                            6,4%

Weduwe/weduwnaar:                         6,4%

 

Tot zo ver de cijfertjes.

 

 

Hopelijk zal u met genoegen de verhalen, foto's en verslagen lezen en indien nodig mij kunnen voorzien van meer of beter materiaal. Veel leesplezier toegewenst.